Joventutjuventud

Joventut

Local d'Associacions, C/ la Safona, 22

Tel. 964 771 972 Ext. 1372, 3170 i 3022

juventud@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
Estiu:   de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Informació general


Crear des dels  ajuntaments una regidoria de Joventut, significa elaborar polítiques pensades per i per als jóvens, assignant pressupostos, creant infraestructures i dotant de contingut els projectes. Cal no oblidar que els ajuntaments són l'administració que pot i ha de donar una resposta més immediata a les demandes dels seus jóvens per ser l'administració més propera a la ciutadania i també la més coneguda.

Els destinataris de les accions són un col·lectiu o grup social diferenciat d'uns altres grups socials i amb característiques definides. Es tracta d'una fase de transició de la infància a la maduresa, que sol  comprendre entre els 14 i els 30 anys d'una persona.

El que es pretén des de la regidoria de Joventut és facilitar l'adquisició de capacitats i drets associats a la vida adulta, procés que es recolzarà en l'aprenentatge i la internalització de normes culturals.

Per a això són moltes les tècniques utilitzades en la consecució dels nostres objectius; podem enumerar-ne les principals:

 • Difusió de bones pràctiques i valors
 • Informació, orientació, assessorament i seguiment
 • Participació activa i crítica en la societat
 • Formació
 • Foment del creixement personal
 • Creació d'espais propis d'expressió

Les àrees d'acció també són diverses i abasten: programes europeus per a la joventut, emancipació (ocupació i habitatge), qualitat de vida, convivència i diversitat, oci i temps lliure, informació i formació, participació, associacionisme i voluntariat.

Carnet municipal de l'alumnat


Horaris servei gratuït amb Carnet Municipal de l'Alumnat

 • De dilluns a divendres es mantindrà la línia d'autobús directe d'Onda a l'Uji, a les 7.30 hores.
 • I s'amplien dues noves línies, la de les 14.15 hores, que anirà d'Onda a l'Uji, i a les 14.55 hores que serà el bus de retorn de la universitat cap a Onda.

Per a més informació sobre els horaris complets de les línies d'autobús d'Onda cap a Castelló i Vila-real o viceversa consulteu la pàgina d'Autobusos Furió.


Què és?

PIJ (Punt d'informació juvenil), reconegut per l'IVAJ
L'oficina municipal que fa de pont entre la població jove i l'Ajuntament.

On està?

Al Local d'Associacions, C/ Safona, 22 – 1r – sala 4, Onda.
Tel. 964 77 19 72 Ext. 1372, 3022.  E-mail: oficinajove@onda.es   juventud@onda.es

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h, i dimarts, de 16.30 a 19.00 h

Què t'oferim?

 • Informació i orientació d'aspectes, com ara: habitatge, voluntariat, participació, associacionisme, beques, concursos, programació cultural i d'oci, formació homologada.
 • Ajuda en la tramitació de: constitució d'una associació, registre de qualsevol tipus d'entitat en l'àmbit local, sol·licitud de recursos materials per organitzar activitats per a jóvens.
 • Sol·licitud de recursos municipals, com ara: la sala diàfana del Casal Jove, qualssevol sales del Local d'Associacions destinades a l'ús de les entitats o la Sala Colón de la Safona.
 • Contacte amb l'àmbit de l'associacionisme juvenil d'Onda:

Casal Jove

És un espai interactiu on el protagonista eres tu, la persona jove d'Onda. Es tracta d'un Centre d'informació juvenil (CIJ) reconegut per l'IVAJ. Per tant, ací pots: informar-te, divertir-te, formar-te i relacionar-te amb altres jóvens.


Les nostres dades de contacte són: C/ Aranyuel, s/n. Onda. Al costat de la zona esportiva. Tel. 964 60 19 02

I el nostre horari és:

 • De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h: gener, febrer, març abril, novembre i desembre.
 • De dilluns a divendres, de 17.00 a 21.00 h: maig, juny, setembre i octubre.
 • De dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 h: juliol i agost.
 • Dissabtes, de 17.00 a 20.00 h