Urbanisme

Agència de Promoció del Valencià

Urbanisme

El Plà 1. 3r pis
Tel. 964 60 00 50

urbanismo@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
Estiu: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Normativa urbanística


Normativa PGOU

Descarregar pdf

Plànol guia

Plano guia PGOU Ayuntamiento de Onda Image Map

Plànols PGOU 1998

Llegenda Descarregar pdf B_1 Descarregar pdf B_2 Descarregar pdf C1 Descarregar pdf C2_C Descarregar pdf
C3_C Descarregar pdf C4_C Descarregar pdf C5_C Descarregar pdf C6_C Descarregar pdf C7_C  Descarregar pdf

C8_C Descarregar pdf

C9_C Descarregar pdf C10_C Descarregar pdf C-11_C Descarregar pdf C-12_C Descarregar pdf

C-13_C Descarregar pdf

C-14_C Descarregar pdf

C-15_C Descarregar pdf

C-16_C Descarregar pdf C-17_C Descarregar pdf
C-18_C Descarregar pdf C-19_C Descarregar pdf C-20_C Descarregar pdf C-21_C Descarregar pdf C-22_C Descarregar pdf
C-23A_C Descarregar pdf C-23B_C Descarregar pdf

C-24A_C Descarregar pdf

C-24B_C Descarregar pdf

Zones d'ordenació urbanística

ZONES D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA PLÀNOL GUIA Nº RÈGIM VIGENT MODIFICACIONS / ACTUACIÓ
PGOU – 98
  Nº plànol

Normativa urbanística

Plànols

SÒL URBÀ RESIDENCIAL

U-1 Eixample centre 18 x C5/ C8      
U-2 Eixample oest 18 x C5/ C6 Modificació puntual del PGOU 01/2005 Solar c/Ronda Normativa urbanística Plànols
U-3 Edificació oberta 18 x C5/ C6 Estudi detall Anselmo Coyne Normativa urbanística  
Modificació puntual del PGOU 03/2008, apertura del vial Normativa urbanística  
Estudi Detall Balmes 1 Normativa urbanística Plànols
Unitat d'execució "PAI LUXEMBURGO" Normativa urbanística  
U-4 Sarratella 18 x C5 Modificació puntual del PGOU en la zona U-4 Normativa urbanística  
Pla de reforma interior de la Sarratella Normativa urbanística Plànols
U-5 Eixample recinte 18 x C6      
U-6 Eixample nord 18 x C5/C8      
U-a Raval del Castell 18 x C9 Modificació puntual del PGOU Ua Art. 4.23 Normativa urbanística  
CHP Centre històric protegit 18 x C9      
U-7 Monteblanco 18 x C-14 Modificació puntual del PGOU 3/2003 Art. 4.24 U-7 Normativa urbanística  
U-8 Tossalet 18 x C9/ C10 Modificació puntual del PGOU 3/2003 Art. 4.28 U-8 Normativa urbanística  
U-9 Colador   x C12      
U-10 Convent i Museu del Carme 18 x C2      
U-11 Artesa 17 x   Modificació puntual del PGOU Sector U-11 parcelas Normativa urbanística  
 
Modificació puntual del PGOU 2/2008 Normes urbanístiques d'Artesa Normativa urbanística  
U-12 Nueva Onda 18 x C2/ C3 Pla parcial Nueva Onda Normativa urbanística Plànols
MP Pla parcial Nueva Onda Normativa urbanística  
C2/ C3/ C6 Pla parcial el Carme

Pla parcial

Modificació

Plànols
U-13 Poblat Embassament de Sitjar 9 x        
U-14 Beniparrell 13 x   Modificació puntual del PGOU en el sòl urbà U-14 Normativa urbanística  
U-15 Sitjar baix 10 – 15 x        
U-16 Riu Millars 9 – 14 x        
U-17 Cerro S. Francesc 22 x        
U-18 Cerro S. Francesc 22 x        
U-19 Sierra Pedriza 5 x        
U-20 Sierra Pedriza 5 x        
U-21 Sierra Pedriza 5 x        
U-22 Rambla de la Viuda 6 x        
P.R.I Enginyer Echegaray 18     Aprobació C.T.U Normativa urbanística  

SÒL URBÀ INDUSTRIAL

UI-1 Carretera de Tales 18 x C1/ C5 Modificació puntual del PGOU en el polígon industrial “La Cossa” UI-1 Normativa urbanística  
UI-2 Carretera Ribesalbes 8 – 13 x        
UI-3 Carretera Vila-real 18 – 19 x C8/ C13/ C14/ C18 Pla de reforma interior UE-2 Enginyer Echegaray    
UI-4 Carretera d'Alcora 18 – 19 x C11/ C12/ C15/ C16/ C17      
UI-5 Raval del Castell 18 – 19 x C8 / C9      
UI-6 Carretera de Vila-real b 19 x C18/ C19/ C20/ C21 Modificació puntual del PGOU en UI-6 Normativa urbanística  
UI-7 Carretera de Vila-real c 19 – 20 x C20/ C21/ C22/ C23A/ C23B      
UI-8 Apeadero Betxí 24 x C24A/ C24B      

SÒL URBANITZABLE

SUR-1 Industrial 18 – 19 x   Pla Parcial El Colador (SEPES) Normativa urbanística  
Modificació puntual del PGOU 2/2003 Art. 5.4.1 Polígon Industrial EL COLADOR Normativa urbanística  
SUR-2 Esportiu (UP-2) 18 x C4      
SUR-3 Residencial 18 x C4/ C7 Pla parcial SUR-3 Normativa urbanística
Modificació puntual del pla parcial SUR-3 Art. 68 Normativa urbanística  
Modificació puntual del pla parcial SUR-3 Art. 65 Normativa urbanística  
SUR-4 Industrial (UNP-2) 8 – 13 x        
SUR-5.1 Residencial (UNP-3) 12 x        
SUR-5.2 Residencial (UNP-3) 12 x        
SUR-5.3 Residencial (UNP-3) 12 x        
SUR-5.4 Residencial (UNP-3) 22 x   Modificació puntual del PGOU en SUR 5.4 Normativa urbanística  
SUR-5.5 Residencial (UNP-3) 13 x        
SUR-5.6 Residencial (UNP-3) 5 x        
SUR-5.7 Residencial (UNP-3) 5 x        
SUR-5.8 Residencial (UNP-3) 8 x        
SUR-5.9 Residencial (UNP-3) 8 x        
SUR-5.10 Residencial (UNP-3) 7 x        
SUR-6 Industrial 24 x C24A Pla parcial SUR-6 Normativa urbanística Plànols
SUR-7 Terciari 18 x C4 Pla parcial SUR-7 Normativa urbanística  
Modificació puntual del pla parcial SUR-7 Normativa urbanística  
SUR-8 Industrial 19 – 23 – 24 x   Pla parcial SUR-8 Normativa urbanística  
SUR-9 Industrial 19 x   Pla parcial SUR-9 Polígon Colomer Normativa urbanística Plànols
SUR-10 Industrial 19 x   Pla parcial SUR-10 Normativa urbanística Plànols
SUR-11 Residencial 18 x C6 Pla parcial SUR-11 Normativa urbanística Plànols
SUR-12 Industrial 13 – 14 x   Modificació puntual del pla especial de planta de reciclatge residus sòlids urbans i abocador controlat Normativa urbanística  
SUR-13 Industrial 16     Modificació puntual del PGOU SUR-13 Normativa urbanística  
Pla parcial SUR-13 Entre ríos 2 Normativa urbanística Plànols
Modificació puntual Nº 1 del pla parcial SUR-13 Normativa urbanística  
Modificación puntual 2011/1 del plan parcial SUR-13 Normativa urbanística  
SUR-14 Industrial 19     Pla parcial SUR-14 Normativa urbanística Plànols
SUR-15 Residencial 17     Pla parcial SUR-15 Nucli urbà Artesa Normativa urbanística Plànols
SUR-17 Residencial 18   C8/ C9 Pla parcial SUR-17 Capamantos Normativa urbanística Plànols
SUR-19 Terciari 24     Pla parcial SUR-19 Casablanca Normativa urbanística Plànols

SÒL NO URBANITZABLE

SNUC     x B1/ B2      

SÒL NO URBANITZABLE PROTEGIT

SNUP     x B1/ B2      

MODIFICACIONS GENERALS

1 Correcció d'errors del document d'homologació del PGOU Normes urbanístiques  
2 Modificació puntual del PGOU per a la regulació del patrimoni municipal del sòl Normes urbanístiques  
3 Modificació puntual del PGOU sobre mesures correctores per al emmagatzament de matèries primeres en zonas industrials Normes urbanístiques  
4 Modificació puntual nº1/2003 del PGOU Art. 6.13 Normes urbanístiques  
5 Modificació puntual nº2 del PGOU Ronda nord i ronda sud Normes urbanístiques  
6 Modificació puntual 1/2018 del PGOU Normas urbanístiques

Pla local de prevenció d'incendis forestals


Memòria

Pla local de prevenció d'incendis forestals Descarregar pdf

Plànols