OcupacióPolitica Social

Ocupació

Plaça El Pla, 1

Tel. 964 600 050

desarrolloeconomico@onda.es


Horari de 9.00 a 14.00 h de dilluns a divendres laborals

Programas de empleo

 Ayudas a al contratación