Associacions

Agència de Promoció del Valencià

Associacions

Local d'Associacions
C/ La Safona, 22. 1r pis
Tel. 964 77 11 93  Ext. 1372

Tel. 964 77 19 72 Ext. 3022
 asociaciones@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Estiu:   de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Serveis


Des de l'Àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Onda, volem oferir un lloc de trobada, facilitant l'associacionisme i el moviment solidari i promovent polítiques dirigides a aquelles persones que s'uneixen en un compromís comú per al servei de molts altres.

Des d'ací, volem oferir els nostres serveis i facilitar, en la mesura que siga possible, la consecució de les metes associatives de les entitats que ho precisen:

 • Associacionisme.
 • Registre municipal d'entitats i associacions: t'ajudem en la tramitació per a la creació, registre, actualització i/o modificació de les associacions que ho precisen.
 • Tràmits autonòmics per a associacions:

Local municipal d'associacions


Aquest local municipal que pretén ser un equipament de proximitat amb l'objectiu de fomentar l'associacionisme a Onda. Equipament que ofereix serveis i recursos compartits encaminats a:

 • Fomentar l'associacionisme i la participació ciutadana real i efectiva.
 • Facilitar serveis d'assessorament comuns per a associacions i col·lectius, i programes de formació i capacitació per a aconseguir la dinamització i l'impuls del moviment associatiu i de la participació ciutadana en general.
 • Consolidar un espai físic concret, plural, obert i dinàmic, referent de participació i acció social.
 • Conéixer de primera mà les necessitats de les associacions així com la naturalesa de les seues activitats, funcionament i necessitats, i fomentar la relació contínua entre associacions, col·lectius i l'Ajuntament d'Onda.

Ubicació i contacte

El Local d'Associacionses troba situat al carrer La Safona, núm. 22. Té una superfície de 861,50 m2 construïts, amb accés directe des del carrer. Hi ha ascensor a les tres plantes on es troben situades les sales destinades a les associacions.

 • Telèfon de gestió del local: 964 77 19 72 Ext. 1372, 3022
 • E-mail de contacte: asociaciones@onda.es juventud@onda.es

Horari

Horari d'estiu, el dels mesos de juliol  i agost. La resta de mesos, horari d'hivern.

Amb caràcter general, l'horari d'aquest centre serà de dilluns a divendres.

L'horari d'hivern per a l'ús de les diferents sales serà:

 • Matins, de 9.00 a 14.00 h.
 • Vesprades, amb caràcter general de 18.00 a 21.00 h. A més s'establirà una vesprada a la setmana d'obertura de 16.00 a 21.00 h (dimarts).
 • Dissabtes, diumenges i festius, prèvia petició formal i acceptació expressa per part de l'administració, únicament per a activitats puntuals i no continuades.

En el cas de precisar l'ús puntual de sala  de  21.00 a 22.30 h, serà obligatòria una sol·licitud formal i l'acceptació expressa per part de l'administració.

L'horari d'estiu per a l'ús de les diferents sales serà:

 • Matins de 9.00 a 14.00 h.

L'horari podrà ser ampliat o modificat de manera puntual, en funció de la demanda i de l'ús del local, mitjançant decret d'alcaldia

La setmana de les festes patronals, el mes d'octubre, el Local d'Associacions estarà tancat al públic per trobar-se dins del recinte taurí habitual.

Qualsevol sol·licitud de modificació en l'horari d'ús del local per part de les associacions haurà de ser aprovada prèviament per la regidoria de Participació Ciutadana.

Dotació

 • La 1ª planta de l'edifici compta amb:
  • Dues sales destinades a l'ús de les associacions, que podran ser utilitzades en exclusiva o  compartides amb altres associacions. Aquestes sales compten amb un equipament i tenen un aforament màxim que ve determinat per la dimensió de cada una (entre 12 i 16 persones)
  • La Sala Colón, d'ús comú i esporàdic, de 68,50 m2, amb un aforament màxim, de 40 persones .
  • Dues sales per a l'atenció al públic de les associacions -les que utilitzen el Local d'Associacions com a seu habitual i les que no ho fan-, gestió administrativa de l'edifici i altres funcions corresponents a la regidoria de Participació Ciutadana.
  • Dos banys
 • La  2ª planta de l'edifici compta amb:
  • Set sales destinades a l'ús de diferents associacions, que podran ser utilitzades en exclusiva, o  compartides amb altres associacions. Aquestes sales compten amb un equipament, i tenen un aforament màxim que ve determinat per la dimensió de cada sala(entre 8 i 16 persones)
  •  Dos banys.
 • La 3ª planta de l'edifici compta amb:
  • Sis sales destinades a l'ús de diferents associacions, que podran ser utilitzades en solitari o  compartides amb altres associacions. Aquestes sales compten amb un equipament, i tenen un aforament màxim que ve determinat per la dimensió de cada sala(entre 8 i 28 persones)
  • 2 banys

Normes

Podran utilitzar les sales les associacions culturals, esportives, educatives, veïnals, socials, ONG i col·lectius i  confraries que desitgen desenvolupar activitats de planificació, posada en comú i reunions ordinàries dels representants d'aquestes, que expressament ho sol·liciten. Les associacions sol·licitants hauran d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions d'Onda. (La legislació no `permet que les utilitzen ela partits polítics).

L'associació que desitge utilitzar les sales i, complisca amb el requisit de l'apartat anterior, per a poder fer ús dels espais i recursos del local per primera vegada, haurà de presentar la seua sol·licitud mitjançant instància general, dirigida al/a la regidor/a de Participació Ciutadana, en el registre de l'Ajuntament d'Onda.

Per a la cessió dels espais i recursos es tindrà en compte la disponibilitat d'horaris, així com el tipus d'activitat a realitzar, ja que l'ús sol·licitat haurà de ser compatible amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el mateix horari.

Només podran accedir a les sales i usar els recursos disponibles les associacions i col·lectius que tinguen concedit el seu ús, de manera exclusiva, compartida o puntual i que es troben inscrites i amb les dades actualitzades en el Registre Municipal d'Associacions, en els dos darrers anys.

Aquelles associacions que precisen un espai de manera esporàdica i, per tant, no sol·liciten l'ús anual de sala podran disposar, prèvia sol·licitud per escrit, de les sales adequades a l'aforament i disponibles en el dia i hora sol·licitats; adequant sempre la sol·licitud a l'horari del local.

Documentació:

 • Projecte que motive la sol·licitud de la sala (opcional)
 • Dies i horaris preferents
 • Nombre de persones que hi assistiran.
 • Duració del projecte (de caràcter temporal o indefinit).

Per a la concessió de sala a les associacions es valoraran els següents criteris:

 • Projecte i/o accions de l'associació que motive la sol·licitud de la sala.
 • Antiguitat de l'associació segons el Registre Municipal d'Associacions.
 • Ordre de prelació de la sol·licitud.

Termini de concessió

El termini de concessió de la sala serà el del projecte i´, en tot cas  fins a un màxim d'un any. El mes anterior a l'expiració de la concessió les associacions  hauran d'actualitzar la sol·licitud de l'ús de la sala per a la renovació anual. Se seguirà el mateix procediment per a la petició i concessió de la sala cada any, amb un criteri de prioritat segons el qual s'atendrà, en primer lloc, les possibles necessitats d'espai del propi Ajuntament i, en segon lloc, la renovació  de les associacions que ja tenen cedida una sala, sobre aquelles de nova sol·licitud.

El temps de resolució serà d'un màxim d'un mes des de la data de presentació. En cas de silenci administratiu la resolució es considerarà negativa.

Registre municipal d'associacions