Certificat digital

Certificat digital


Els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se a qualsevol dels Punts de registre d'usuari (PRU) que existeixen a la Comunitat Valenciana.

Podeu localitzar el PRU més pròxim a la vostra població, de forma ràpida i senzilla, a través d'aquest mapa interactiu.

La sol·licitud del certificat digital és presencial i el sol·licitant haurà d'identificar-se mitjançant el seu DNI, NIE o passaport espanyol en vigor. Alternativament, si són ciutadans estrangers, hauran d'aportar el NIE i el seu passaport en vigor.

L'Autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ha reconegut l'Ajuntament d'Onda com a Punt de registre d'usuari (PRU).

D'aquesta manera, els ciutadans que desitgen sol·licitar un certificat digital han de dirigir-se personalment al Servei d'atenció i tramitació (SAT).

Els certificats reconeguts per a ciutadans emesos per la ACCV, que ja es poden obtindre a l'Ajuntament d'Onda, es poden utilitzar per a signar i xifrar missatges de correu electrònic segur o per a la identificació d'usuaris en serveis telemàtics, i la signatura electrònica i el xifrat de documents en aquestes aplicacions.

És un servei gratuït. El requisit per a sol·licitar-lo és aportar l'original del DNI, NIE o passaport espanyol en vigor.