Programes d'ocupaciˇPolitica Social

Ocupació

Plaça del Pla, 1

Tel. 964 600 050

desarrolloeconomico@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
Estiu: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Programes d'ocupació


                                                                  

Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 2019-2020 (EMCUJU).

 • Subvenció obtinguda: 151.223,44 €
 • Nombre de contractes: 13
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: contracte en pràctiques
 • Ocupacions contractades i tasques a realitzar:
  • Tècnic superior en turisme (contractacions, 1): promoció d'esdeveniments locals, atenció a les demandes d'informació turística.
  • Tècnic superior en educació infantil (contractacions, 1) : catalogació de llibres, organització de tallers lúdic infantils i juvenils
  • Tècnic mitjà en comerç (contractacions, 1): campanyes de dinamització del comerç local.
  • Tècnic superior en administració i finances (contractacions, 8): tasques administratives i d'atenció al ciutadà en diferents àrees municipals.
  • Grau en Treball Social (contractacions, 1): tramitar ajudes, elaborar i executar projectes d'intervenció amb grups de població en situació de risc social.
  • Grau en Comunicació Audiovisual (contractacions, 1): dinamització xarxes socials, comunicació activitats i esdeveniments organitzats per l'Ajuntament, disseny i publicitat de vídeos promocionals del municipi.

Oferta d'ocupació tramitada a través de l'espai LABORA ONDA

Subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 2019-2020 (EMPUJU).

 • Subvenció obtinguda: 170.269,32 €
 • Nombre de contractes: 16
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: contractes d'obra i serveis
 • Ocupacions contractades i tasques a realitzar: tasques de neteja i condicionament d'espais urbans i rústics.

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es Direcció General d’Ocupació, Afers Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

http://www.empleo.go.es/uafse/ Unitat Administradora del FSE

Oferta d'ocupació tramitada a través de l'espai LABORA ONDA

Subvenció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat 2019-2020 (EMCORP)

 • Objecte: contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, per a la realització d'obres o serveis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 • Duració del contracte: 6 mesos
 • Contractacions: 3
 • Ocupació: Neteja i manteniment d'espais urbans i rústics
 • Subvenció concedida: 33.754,86 €

Oferta d'ocupació tramitada a través de l'espai LABORA ONDA

Subvenció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat 2020-2021 (EMCORP)

 • Objecte: contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys, inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat, per a la realització d'obres o serveis d'interés general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
 • Duració del contracte: 6 mesos
 • Possibles contractacions: 6
 • Subvenció sol.licitada: 69.029,88 €

Pendent de Resolució

Subvenció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per al Taller d'Ocupació Onda VII

 • Objecte: contractació de persones desocupades d'almenys 25 anys d'edat
 • Especialitats:
  • Operacions bàsiques de restaurant i bar. Certificat Professionalitat nivell 1.
  • Serveis de bar i cafeteria. Certificat de Professionalitat nivell 2.
  • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. Certificat de Professionalitat nivell 1.
  • Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Certificat de Profesionalitat nivell 2
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Possibles contractacions: 25 (alumnat i personal docent i directiu)
 • Subvenció sol·licitada: 480.412,80 €€

Pendent de Resolució

 

Subvenció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per al Programa mixt Ocupació-Formació ET

FORMEM ONDA II PRIMERA ETAPA

 • Objecte: contractació de persones desocupades majors de 16 anys pertanyents a col·lectius de vulnerabilitat.
 • Especialitats:

         - Activitats auxiliars en agricultura. Certificat Professionalitat nivell 1.

 • Duració del contracte: 6 mesos
 • Possibles contractacions: 14 persones (alumnat, personal docent i directiu)
 • Subvenció sol·licitada: 120.103,2 €

Pendent de Resolució

Subvenció a la Diputació Provincial de Castelló Pla d'Ocupació 2020.

 

 • Objecte: contractació de persones desocupades inscrites en el centre LABORA d'Onda que pertanguen a col·lectius de difícil inserció laboral com a majors de 45 anys,

         joves sense experiència laboral, persones en situació d'atur de llarga duració etc

 • Ocupació i contractacions:

          - Auxiliar a domicili: 2 persones

          - Educació infantil per a activitats biblioteca: 2 persones

          - Tècnic animació activitats esportives: 1 persona

          - Comunicació audiovisual: 1 persona

          - Peons per a revaloració i manteniment d'espais naturals: 5 persones

 • Subvenció sol·licitada: 6.296 €

Pendent de Resolució