Igualtat


Comercio

Servei d'igualtat d'oportunitats

C/Balmes , 2 4ª
 Tel. 964 60 28 58 – 3021
igualdad@onda.es


Horari: (Sol·licitar cita prèvia)

Hivern: de 9:00 a 14:00 h
Estiu:   de 9:00 a 13:00 h

 I CONCURS DE FOTOGRAFIA EN INSTAGRAM CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.


Bases

Acta del concurso

L'Ajuntament d'Onda, en col·laboració amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, ofereix un servei gratuït i confidencial d'informació i assessorament en matèria d'igualtat i prevenció de les violències de gènere, integrat per una agent d'igualtat de la Xarxa d'agents d'igualtat.

1. Agent d'igualtat


L'agent d'igualtat és la professional especialitzada en tasques d'anàlisi i intervenció de situacions discriminatòries per raó de gènere. La seua funció principal és impulsar, dissenyar, coordinar i avaluar actuacions, projectes i polítiques locals encaminades a la consecució de la igualtat d'oportunitats i de bon tracte entre dones i hòmens dins del municipi.

2. ¿Què ofereix?


Igualtat

Promoció de les relacions de bons tractes i de l'empoderament de les dones.

Informació i assessorament sobre associacionisme i creació de xarxes de dones.

Informació sobre elaboració de Plans d'Igualtat i el segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats”.

Campanyes de promoció de la igualtat

 Violència de gènere

Informació, orientació i assessorament de la problemàtica de violència de gènere, dels recursos existents i dels drets de les víctimes.

Coordinació amb els diferents recursos públics o privats en matèria de violència de gènere.

Prevenció comunitària de la violència de gènere.

Prevenció educativa de la violència de gènere.

Campanyes de prevenció de la violència de gènere.

3. Legislació


  • Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Consagra i garanteix a las dones que són o han sigut víctimes de violència de gènere una sèrie de drets amb la finalitat que puguen posar fi a la relació violenta i recuperar el seu projecte de vida.
  • Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (DOCV nº 6.912, de 28 de novembre).
  • Decret 20/2018, de 9 de març, del Consell, de modificación del Decret 63/2014, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a las víctimes de violència sobre la dona en la Comunitat Valenciana.

4. Enllaços d'interés


5. Recursos municipals

Guia municipal

Guía  Victimes Violència de gènere Covid'19

 

 

 Joguets no sexistes

 

 Cortos contra la violencia de género

 LGTBI