Política de privacidad

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l’Ajuntament d’Onda estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

És per això que aquesta Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l’Ajuntament d’Onda efectua en aquest lloc web, en la seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

1. Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades personals?

L’Ajuntament d’Onda és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament i està assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@onda.es.

2. Perquè tractem les vostres dades personals de contacte?

Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats i/o prestats per aquest Ajuntament.

Si és el cas, poden indicar-se finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el fet que puguem tractar les vostres dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les vostres dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en uns altres el compliment d'una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per part de l'Ajuntament d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de poders públics, altres vegades la protecció d'interessos vitals i en uns altres casos l'execució d'un contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la vostra petició i/o prestar els nostres serveis; si no les faciliteu, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

Quan el tractament es base en el vostre consentiment, aquest s'entendrà atorgat de forma inequívoca, i aquesta aportació es considerarà un acte afirmatiu clar per part vostra, que manifesteu aquest consentiment.

5. Per quant temps conservem les vostres dades personals?

En general, les dades personals que se'ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de forma eficient, mentre es mantinga la condició de ciutadà/a d'Onda i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot havent-se sol·licitat la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i el seu tractament es limitarà, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra, i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

6. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les vostres dades personals?

Les dades que ens proporcioneu podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com ara les entitats o organismes als quals existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenvolupar projectes socials, culturals o esportius, o acords de col·laboració, etc.

7. Quins són els vostres drets en protecció de dades i com podeu exercir-los?

Per a exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició, podreu formular una sol·licitud presentant un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: El Pla, 1, CP 12200 Onda, Castelló o, si és el cas, enviant la vostra sol·licitud al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@onda.es.

En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de mostrar -o, en cas d'enviament postal, acompanyar- la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuareu mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també la documentació que acredite la representació i el document identificatiu d'aquest.

En tot cas, podreu, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades Agencia Española de Protección de datos (https://www.aepd.es/).