HosteleríaTerrasses


Amb l'objectiu de facilitar la tramitació de sol·licituds de primera instal·lació, renovació o ampliació de terrasses, durant aquest període de desescalada de l'estat d'emergència i fins a la finalització del 2020, s'adjunta la sol·licitud simplificada de noves terrasses, la seua renovació o ampliació i, d'altra banda, la sol·licitud de devolució de les taxes per terrasses que tingueren autorització vigent durant el període de cessament de les activitats d'hostaleria i restauració

 •  SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXES

  Els titulars de terrasses amb autorització en vigor en el moment en el qual es va iniciar la suspensió de la seua activitat tindran dret a sol·licitar a l'Ajuntament la devolució de les taxes pel període de temps en el qual no es va produir l'ocupació de la via pública. Fa falta que les persones interessades tramiteu la sol·licitud de devolució de les taxes corresponents, indicant el número de compte bancari on s'ha de fer la devolució.
  La persona que faça la sol·licitud de devolució necessàriament ha de ser la mateixa que figura com a subjecte passiu en l'autoliquidació de les taxes.

  Descarrrega la sol·licitud

  Per a fer aquest tràmit cal seguir els passos següents:
  La persona interessada té CERTIFICAT DIGITAL Emplenar el model de sol·licitud de devolució, anteriorment esmentat i guardeu-lo en l'escriptori de l'ordinador en pdf.
  Accedir amb el vostre certificat digital en l'enllaç https://seu.onda.es
  Triar la primera opció: sol·licitud general, empleneu-la, adjunteu el pdf emplenat, ho signeu i ho envieu.
  Si la persona interessada no té CERTIFICAT DIGITAL Pot sol·licitar-ho a l'Ajuntament a través de SAT, sol·licitant cita prèvia en http://citaprevia.onda.es

Cartes digitals


Si aquestes interessat a adherir-te a la iniciativa de l'Ajuntament d'Onda de les Cartes Digitals només has d'emplenar aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu.

v