Educación y FormaciónEducació i formació

Educación y Formación

c/ Balmes 2, 3º

Tel. 964 771 193 Ext. 1361 i 1362

educacio@onda.es


Horario:

Invierno: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 h; martes, de 16.30 a 19.00 h
Verano: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 h

1. Guía de centros educativos


CEIP Baltasar Rull Vilar

C/ Cervantes,
Tel.: 964738605
Fax: 964776042
Correo: 12002038@gva.es

CEIP Pío XII

C/ Médico José Llidó, 1
Tel.: 964738600
Fax: 964738601
Correo: 12002014@gva.es

CEIP Mestre Caballero

C/ Sicilia, 5
Tel.: 964738780
Fax: 964600696
Correo: 12004345@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/1200434500

CEIP Miralcamp

Av. Sierra de Espadán, 89
Tel.: 964738855
Fax: 964603396
Correo:12006767@gva.es

Centro Privado Concertado Virgen del Carmen

Av. Montendre, 18
Tel.: 964601385
Fax: 964776091
www.carmelitasonda.es
Correo: vcarmeno@planalfa.es

Centre Privado Concertado Madre María Rosa Molas

C/ Médico José Llidó, 3
Tel.: 964600520
Fax: 964772184
Correo: colegio@mrosamolasonda.com

Instituto de Educación Secundaria (IES) Serra d'Espadà

C/ Anselmo Coyne, 30
Tel.: 964 739 290
Fax: 964770313
Correo: 12005593@gva.es

Sección del IES Serra d'Espadà

Av. Sierra de Espadán, 87
Tel.: 964 399 025
Fax: 964603573
Correo: 12005741@gva.es

Centro Elemental de Danza de la Unión Musical Santa Cecília

C/ Ronda, 20
Tel.: 964600038

Centro de Enseñanza Profesional de Música. Centro de Estudios Musicales de Onda

C/ Concepción, 62
Tel.: 964033884

Escuela privada de música, De nota en nota

C/ Ronda, 20
Tel.: 964033884

Escuela privada de música, SAMVO

C/ Vila-real, 23

Sección de Onda de la Escuela Oficial de Idiomas

C/ Anselmo Coyne, 30
Tel.:  964 739 290

Escuela pública Infantil 1r ciclo, Sambori

C/ Maestro Giner, 13
Tel.: 964738815
Correo: 12005155@gva.es

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, Bressols

Av. del Mar, 29
Tel.: 964604202
Correo: bressols7@hotmail.com

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, Barrufets

Av. Montendre, 18
Tel.: 673562158
Correo: escolainfantilbarrufets@gmail.com
http://escolainfantilbarrufets.blogspot.com.es

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, Sol Solet

C/ Joan Fuster, 51
Tel.: 699052732
Correo: solsoletonda@hotmail.com
Web: solsolet-onda.com

Centro privado de Educación Infantil 1r ciclo, El Trenet

Av. Montendre, 28
Tel.: 672234992

Escolarización 2019-2020

 Actividades de colaboración con los centros educativos

 Programa "Nadales al carrer"

Servicio de Escola Oberta

Servicio de Escoletes d’Esplai

 ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DEL SEVICIO DE LA  ESCOLETA D’ESTIU

Para hacer efectivo el pago del servicio de la Escoleta d’Estiu, la persona interesada puede acceder a la página web del Ayuntamiento de Onda y desde el apartado: autoliquidaciones generar la liquidación correspondiente a la escoleta solicitada. A continuación desde el apartado pago de tributos: hacer el pago de la autoliquidación o realizarlo en la entidad bancaria. Para hacer este trámite no se necesario el certificado digital.

 


Pla Edificant


SECCIÓN DEL IES SERRA D’ESPADÀ
La Sección del IES Serra d’Espadà solicitó la ampliación del centro. Se hizo la solicitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant en fecha 26/01/18, número de registro 05TUI/2018/2674.
CEIP MESTRE CABALLERO
El CEIP Mestre Caballero solicitó una serie de actuaciones necesarias para el centro. La solicitud a la Generalitat Valenciana se hizo a través del Pla Edificant en fecha 26/01/18, número de registro 05TUI/2018/2674.
CEIP PÍO XII
El CEIP Pío XII solicitó una serie de actuaciones necesarias para el centro. Se hizo la solicitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant en fecha 26/01/18, número de registro 05TUI/2018/2674.
ESCUELA INFANTIL SAMBORI
La Escuela Infantil Sambori solicitó una serie de actuacions necesarias para el centro. Se hizo la solicitud a la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant en fecha 26/01/18, número de registro 05TUI/2018/2674.
CEIP BALTASAR RULL
El CEIP Baltasar Rull solicitó una serie de actuaciones necesarias para el centro. La solicitud a la Generalitat Valenciana se hizo a través del Pla Edificant con fecha 26/01/18, número de registro 05TUI/2018/2674.

Formación


Sección de la Escuela Oficial de Idiomas

Programa Municipal de Actividades Formativas

Escolteta de Pasqua


Benvolgudes famílies

Us informem que per l'actual crisi sanitària, l’Escoleta de Pasqua programada per a enguany ha quedat suspesa, per tant, l’Ajuntament està fent els tràmits per fer la devolució de l'import de la matrícula a les persones interessades a través de transferència bancària.

D’aquesta manera i a partir del pròxims dies, es procedirà a la devolució de les taxes, a totes les persones de les quals l’Ajuntament disposa de les dades bancàries particulars, ingressant el corresponent import al compte bancari de cadascuna de les persones que van fer efectiva la matrícula.

Per a la qual cosa és necessari que les persones de les quals no tenim les dades bancàries tramiteu la sol·licitud de devolució de les taxes corresponents, indicant el número de compte bancari on s'ha de fer la devolució.

La persona que faça la sol·licitud de devolució necessàriament ha de ser la mateixa que figura com a subjecte passiu en l’autoliquidació de les taxes de l’Escoleta de Pasqua.

Per a fer aquest tràmit cal seguir els passos següents:

 

Si la persona interessada té CERTIFICAT DIGITAL

1. Ompliu l’arxiu que vos hem adjuntat a aquest correu i guardeu-lo a l'escriptori de l'ordinador en pdf.

2. Accediu amb el vostre certificat digital a l’enllaç https://seu.onda.es/OpenSEA/login.jsp elegiu la primera opció: sol·licitud general, reompliu-la, adjunteu el pdf complimentat, signeu i envieu.

*En aquest cas no és necessari el segell de l'entitat bancària.

Si la persona interessada no té CERTIFICAT DIGITAL

1. Per l'actual crisi sanitària l'atenció presencial al servei d'Atenció i informació de l'Ajuntament està suspesa. D'acord amb el Decret de revisió de mesures extraordinàries adoptades en relació amb el funcionament dels serveis municipals, s'ha aprovat alçar la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania només als efectes de l'expedició de certificats de firma electrònica per part del SAT, en aquells supòsits estrictament justificats per causa de força major o situació de necessitat, o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, amb la sol·licitud prèvia de cita utilitzant els canals telefònics i electrònics.

2. Una vegada finalitze l’estat d'alarma i s’alce la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania per part del SAT, es podrà sol·licitar la devolució en qualsevol moment.

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment posant-vos en contacte amb el Departament d'Educació, telèfon 964600050 o correu electrònic educacio@onda.es