Educaciˇ i FormaciˇEducació i formació

Educació i Formació

c/ Balmes 2, 3r

Tel. 964 771 193 Ext. 1361 i 1362

educacio@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h; dimarts, de 16.30 a 19.00 h
Estiu: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

1. Guia de centres educatius


CEIP Baltasar Rull Vilar

C/ Cervantes,
Tel.: 964738605
Fax: 964776042
Correu: 12002038@gva.es

CEIP Pío XII

C/ Metge José Llidó, 1
Tel.: 964738600
Fax: 964738601
Correu: 12002014@gva.es

CEIP Mestre Caballero

C/ Sicília, 5
Tel.: 964738780
Fax: 964600696
Correu: 12004345@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/1200434500

CEIP Miralcamp

Av. Serra d'Espadà, 89
Tel.: 964738855
Fax: 964603396
Correu:12006767@gva.es

Centre Privat Concertat Virgen del Carmen

Av. Montendre, 18
Tel.: 964601385
Fax: 964776091
www.carmelitasonda.es
Correu: vcarmeno@planalfa.es

Centre Privat Concertat Madre María Rosa Molas

C/ Metge José Llidó, 3
Tel.: 964600520
Fax: 964772184
Correu: colegio@mrosamolasonda.com

Institut d’Educació Secundària (IES) Serra d'Espadà

C/ Anselmo Coyne, 30
Tel.: 964 739 290
Fax: 964770313
Correu: 12005593@gva.es

Secció de l’IES Serra d'Espadà

Av. Serra d'Espadà, 87
Tel.: 964 399 025
Fax: 964603573
Correu: 12005741@gva.es

Centre Elemental de Dansa de la Unió Musical Santa Cecília

C/ Ronda, 20
Tel.: 964600038

Centre d’Ensenyament Professional de Música. Centre d’Estudis Musicals d’Onda

C/ Concepció, 62
Tel.: 964033884

Escola privada de música, De nota en nota

C/ Ronda, 20
Tel.: 964033884

Escola privada de música, SAMVO

C/ Vila-real, 23

Secció d’Onda de l’Escola Oficial d'Idiomes

C/ Anselmo Coyne, 30
Tel.:  964 739 290

Escola pública d'Educació Infantil 1r cicle, Sambori

C/ Mestre Giner, 13
Tel.: 964738815
Correu:12005155@gva.es

Centre privat d’Educació Infantil 1r cicle, Bressols

Av. del Mar, 29
Tel.: 964604202
Correu:bressols7@hotmail.com

Centre privat d’Educació Infantil 1r cicle, Barrufets

Av. Montendre, 28-B
Tel.: 650347073 / 650346909
Correu: barrufetsonda@gmail.com
http://escolainfantilbarrufets.blogspot.com.es

Centre privat d’Educació Infantil 1r cicle, Sol Solet

C/ Joan Fuster, 51
Tel.: 699052732
Correu: solsoletonda@hotmail.com
Web: solsolet-onda.com

Centre privat d’Educació Infantil 1r cicle, El Trenet

Av. Montendre, 28
Tel.: 672234992

Escolarització 2020-2021

Escola oberta curs 2020-2021

Informació matrícula EOI Plana Baixa curs 2020-2021

Servei d’Escoletes d’Esplai

Escoleta Estiu 2020

Convocatòria d'ajudes econòmiques par a xec d'escola infantil, curs 2020-2021


Pla Edificant


CEIP MESTRE CABALLERO

El CEIP Mestre Caballero va sol·licitar una sèrie d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 24/10/2018, número de registre 05TUI/2018/70207.

Amb data 12/11/2018, la Conselleria remet proposta de resolució i autoritza a l’Ajuntament a demanar l’acceptació de competències per a realitzar les actuacions demanades.

Amb data 01/03/2019 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller de cultura, educació, investigació i esport de la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Onda per a realitzar les actuacions al centre educatiu, codi 12004345.

RESOLUCIÓ CEIP MESTRE CABALLERO (enllaç Resolució en PDF)

CEIP PÍO XII

El CEIP Pío XII va sol·licitar un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 24/10/2018, número de registre 05TUI/2018/70206.

Amb data 12/11/2018, la Conselleria remet proposta de resolució i autoritza a l’Ajuntament a demanar l’acceptació de competències per a realitzar les actuacions demanades.
Amb data 01/03/2019 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller de cultura, educació, investigació i esport de la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Onda per a realitzar les actuacions al centre educatiu, codi 12002014.
RESOLUCIÓ CEIP PIUS XII (enllàç Resolució en PDF)

CEIP BALTASAR RULL

El CEIP Baltasar Rull va sol·licitar una sèrie d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 09/11/2018, número de registre 05TUI/2018/77242.
Amb data 14/12/2018 la Conselleria remet proposta de resolució i autoritza a l’Ajuntament a demanar l’acceptació de competències per a realitzar les actuacions demanades.
Amb data 01/03/2019 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller de cultura, educació, investigació i esport de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Onda per a realitzar les actuacions al centre educatiu, codi 12002038.

RESOLUCIÓ CEIP BALTASAR RULL (enllàç Resolució en PDF)

SECCIÓ DE L’IES SERRA D’ESPADÀ

La Secció de l’IES Serra d’Espadà va sol·licitar l’ampliació del centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 26/03/2019, número de registre 05TUI/2018/39815.
Amb data 29/03/2019 la Conselleria autoritza a l’Ajuntament a demanar l’acceptació de competències per a realitzar les actuacions demanades.
El Ple de l’Ajuntament amb data 07/08/2019 accepta les competències assignades.

Amb data 14/10/2019 la Generalitat Valenciana ens remet resolució del Conseller de cultura, educació, investigació i esport de la delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Onda per a realitzar les actuacions al centre educatiu, codi 12005741.
RESOLUCIÓ SECCIÓ DE L’IES SERRA D’ESPADÀ (enllàç Resolució en PDF)

CEIP MIRALCAMP

El CEIP Miralcamp va sol·licitar un conjunt d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 24/04/2019, número de registre 05TUI/2019/50856.

ESCOLA INFANTIL SAMBORI

L’Escola Infantil Sambori va sol·licitar un seguit d'actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 24/10/2018, número de registre 05TUI/2018/70208.

IES SERRA D’ESPADÀ

L’IES Serra d’Espadà va sol·licitar un conjunt d’actuacions necessàries al centre. Es va fer la sol·licitud a la Generalitat Valenciana mitjançant el Pla Edificant amb data 29/04/2020 número de registre O5TUI/2020/22510.
 

Formació


Secció de l’Escola Oficial d’Idiomes

Programa municipal d'activitats formatives 2019-2020

Escoleta de Pasqua


Benvolgudes famílies

Us informem que per l'actual crisi sanitària, l’Escoleta de Pasqua programada per a enguany ha quedat suspesa, per tant, l’Ajuntament està fent els tràmits per fer la devolució de l'import de la matrícula a les persones interessades a través de transferència bancària.

D’aquesta manera i a partir del pròxims dies, es procedirà a la devolució de les taxes, a totes les persones de les quals l’Ajuntament disposa de les dades bancàries particulars, ingressant el corresponent import al compte bancari de cadascuna de les persones que van fer efectiva la matrícula.

Per a la qual cosa és necessari que les persones de les quals no tenim les dades bancàries tramiteu la sol·licitud de devolució de les taxes corresponents, indicant el número de compte bancari on s'ha de fer la devolució.

La persona que faça la sol·licitud de devolució necessàriament ha de ser la mateixa que figura com a subjecte passiu en l’autoliquidació de les taxes de l’Escoleta de Pasqua que haurà de facilitar les seues dades personals en la casella «dades de la persona interessada» que figura en el model de sol·licitud de devolució.

Descarrega el Model de sol·licitut


Per a fer aquest tràmit cal seguir els passos següents:

 

Si la persona interessada té CERTIFICAT DIGITAL

1. Ompliu l’arxiu que vos hem adjuntat a aquest correu i guardeu-lo a l'escriptori de l'ordinador en pdf.

2. Accediu amb el vostre certificat digital a l’enllaç https://seu.onda.es/OpenSEA/login.jsp elegiu la primera opció: sol·licitud general, reompliu-la, adjunteu el pdf complimentat, signeu i envieu.

*En aquest cas no és necessari el segell de l'entitat bancària.

Si la persona interessada no té CERTIFICAT DIGITAL

1. Per l'actual crisi sanitària l'atenció presencial al servei d'Atenció i informació de l'Ajuntament està suspesa. D'acord amb el Decret de revisió de mesures extraordinàries adoptades en relació amb el funcionament dels serveis municipals, s'ha aprovat alçar la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania només als efectes de l'expedició de certificats de firma electrònica per part del SAT, en aquells supòsits estrictament justificats per causa de força major o situació de necessitat, o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, amb la sol·licitud prèvia de cita utilitzant els canals telefònics i electrònics.

2. Una vegada finalitze l’estat d'alarma i s’alce la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania per part del SAT, es podrà sol·licitar la devolució en qualsevol moment.

Quedem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o aclariment posant-vos en contacte amb el Departament d'Educació, telèfon 964600050 o correu electrònic educacio@onda.es

DEVOLUCIÓ TAXA D'ACTIVITATS MUNICIPALS SUSPESES


Devolució taxa d’activitats municipals suspeses

Us informem que per l'actual crisi sanitària, diverses activitats municipals programades ja han quedat suspeses i no podran realitzar-se; per tant, l’Ajuntament ha preparat els tràmits per fer la devolució de l'import de la matrícula o, si és el cas, de la part proporcional de la quantitat abonada. Cal que les persones interessades tramiteu la sol·licitud de devolució de les taxes corresponents, indicant el número de compte bancari on s'ha de fer la devolució.

Activitats municipals de les quals ja es pot sol·licitar la devolució de la taxa:

  • Escoleta de Pasqua 2020
  • Escola de Teatre
  • Activitat Formatives Municipals
  • Escola oberta


La persona que faça la sol·licitud de devolució necessàriament ha de ser la mateixa que figura com a subjecte passiu en l’autoliquidació de les taxes, i haurà de facilitar les seues dades personals en la casella «dades de la persona interessada» que figura en el model de sol·licitud de devolució.

Descarrega el Model de sol·licitud

Per a fer aquest tràmit cal seguir els passos següents:

Si la persona interessada té CERTIFICAT DIGITAL

  • Ompliu l’arxiu que vos hem adjuntat en aquest correu i guardeu-lo en l'escriptori de l'ordinador en pdf.
  • Accediu amb el vostre certificat digital a l’enllaç https://seu.onda.es

Elegiu la primera opció: sol·licitud general, empleneu-la, adjunteu el pdf complimentat, el signeu i l’envieu.

En aquest cas no és necessari el segell de l'entitat bancària.

Si la persona interessada no té CERTIFICAT DIGITAL

  1. Per l'actual crisi sanitària l'atenció presencial al Servei d'Atenció i Tramitació de l'Ajuntament està suspesa. D'acord amb el Decret de revisió de mesures extraordinàries adoptades en relació amb el funcionament dels serveis municipals, s'ha aprovat alçar la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania només als efectes de l'expedició de certificats de firma electrònica per part del SAT, en aquells supòsits estrictament justificats per causa de força major o situació de necessitat, o qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, amb la sol·licitud prèvia de cita utilitzant els canals telefònics i electrònics.
  2. Una vegada finalitze l’estat d'alarma i s’alce la suspensió de l'atenció presencial a la ciutadania per part del SAT, es podrà sol·licitar la devolució en qualsevol moment.