Imagen banner [title-raw]
Capella del Calvari
Imagen banner [title-raw]
Imagen banner [title-raw]

Calvari i convent de Santa Caterina

Considerat com el més antic de la província, el Calvari d’Onda va estar situat de 1339 a 1732 a la falda del Castell amb l’última estació al costat de la porta principal de la fortalesa. En 1732 es va haver de renovar.

En 1839 es va enderrocar per fortificar el Castell. En 1851 va ser traslladat al que fóra el convent de franciscans de Santa Caterina del qual es van aprofitar les ruïnes per a construir  una xicoteta capella amb altar i cor.

L’actual Calvari està format per pilars amb cornises clàssiques i coberta de teula àrab a quatre aigües. Els retaules de les estacions són de ceràmica pintades que daten de 1940 al 1960.

Actualment queden en peu l’ermita de Santa Caterina i la capella del Calvari, que es troba a la dreta del que seria la porta principal del convent, afegida en el segle XVIII com a magatzem i posteriorment el 1836 destinada a capella.

La resta de murs del convent no permeten deduir cap tipus de funcionalitat concreta; només una edificació de tres pisos al sud del jaciment, amb una arcada al pis superior, característica de les construccions valencianes dels segles XVI al XVIII. També es detecta la presència de subterranis i del que seria una cisterna.

L’historiador Mundina conta que l’església era molt espaiosa i d’orde corinti. Durant la Guerra de la Independència va ser utilitzada com a caserna dels espanyols i com a hospital, ocupat després pels francesos. Mentrestant, els religiosos es van traslladar a la població i van tornar a ocupar després de la guerra. En 1835 va ser desamortitzat amb una exclaustració forçosa dels frares i cremat pels portuguesos el 1836, destruint-se definitivament, quedant en peu únicament l’ermita actual.

Formant un recorregut zigzaguejant des del Cementeri fins a les ruïnes del convent de San Francesc, el Calvari constitueix una de les imatges de major impacte visual dels voltants de la població que a més s’inclou en l’oferta de les sendes locals, concretament el SL-CV106.

 
  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea