Imagen banner [title-raw]
Capella de Sant Josep
Imagen banner [title-raw]
Capella de Sant Josep

Capella de Sant Josep

A l’extrem sud-est del raval de Sant Josep, es troba la capella de Sant Josep. Es coneix de la seua existència des de 1786. Va patir renovacions en 1807 i 1849; dates de les quals procedeix segurament l’ornamentació actual.

L’edifici és de planta quadrada amb cúpula semiesfèrica dividida en huit segments. La coberta de la cúpula és de teula ceràmica a quatre aigües. A la façana s’adverteixen els elements de carreu dels cantons i un retaule ceràmic del titular.

A l’interior, el temple és d’orde corinti, amb dos pilastres a cada cantonada. L’entaulament presenta ornamentació d’elements vegetals d’escaiola. La cúpula s’alça sobre petxines adornades amb figures d’àngels i entrellaçats de cornises i elements vegetals, de tipus barroc.

A destacar el sòcol de taulellet en color blau i blanc, així com el paviment de l’altar. Hi ha davant l’altar dos soterraments de 1797 i 1802. Una imatge de Crist amb la corona d’espines és potser l’element de major valor artístic i sentimental que es conserva a l’interior.

  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea