Imagen banner [title-raw]
Imagen banner [title-raw]
Portal de Sant Pere
Imagen banner [title-raw]
Portal de Sant Pere
Imagen banner [title-raw]
Portal de Sant Pere

Portal de Sant Pere

El Portal de Sant Pere era un dels accessos principals a la vila medieval i actualment és l’única de les portes que queda en peu del que va ser la ciutat emmurallada.

La porta s’obri cap al nord en un extrem de la població, molt pròxim al punt on la muralla produïa un gir de noranta graus discorrent en direcció nord-sud, seguint el curs d’un xicotet barranc que baixa del turó del Castell i que encara hui és visible.

Es tracta d’una porta d’arc de mig punt al recinte emmurallat que s’obri cap al nord en un extrem de la població. Per la part interior apareix un xicotet altar obert sobre la porta dedicat a Sant Pere.

Sobre la clau de l’arc i fora de les dovelles es veu l’escut de la Corona d’Aragó tallat en pedra, amb set barres reafonades i amb corona reial. A l'alçada de la imposta dreta, una inscripció assenyala l’any de la seua restauració: 1578. Encara es conserven les frontisses de les portes i els buits per a la col·locació de les travesses de fusta.

Antigament existia una séquia que corria per la part de d’alt i desembocava en el Molí de la Caracola. Recentment s’ha recuperat part de la maquinària del molí que es troba exposada al públic a molt pocs metres d'aquesta porta.

  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea