Imagen banner [title-raw]
Colección Museográfica Municipal de Palentologia y Mineralogia
Imagen banner [title-raw]
Colección Museográfica Municipal de Palentologia y Mineralogia
Imagen banner [title-raw]
Colección Museográfica Municipal de Palentologia y Mineralogia

Col·lecció Museogràfica Municipal de Palentologia i Mineralogia

Informació útil
Horari de visites
Dimarts i Dijous d'11 h a 13 h
Agosto cerrado
Contacte
Molí de la Reixa.
C/ La cossa, S/n 12200 Onda
paleonda@hotmail.com
649163724

El Molí de la Reixa o Casona està ubicat al carrer La Cosa, a l'eixida de la població cap a Tales. Es tracta d'un edifici singular, exempt i format per tres plantes, al qual es distingeixen dos volums:
-Un primer cos a dues aigües, que és el més primitiu.
-Un cos a un vessant, tal vegada del segle XVIII.
En la rehabilitació feta recentment s'ha eliminat una nau a dues aigües que hi havia adossada a l'entrada de la primitiva estructura de l'any 1900.
La construcció presenta originals característiques tipològiques dels edificis industrials de l’època, dels quals és exponent únic pel seu volum i importància. La seua planta trapezoïdal recolza un dels seus costats a la sèquia, mentre que la seua estructura de murs de càrrega de maçoneria i arcs de cadirat és perpendicular a este costat. Els forjats són de biguetes de fusta i revoltó. Cal destacar l’amplitud dels arcs (carpanells o rebaixats), que arriben als 5,43 m de llum.
L’ús del maó s’ha restringit als brancals dels buits i les arcuacions de la tercera planta. Estes són dues successions d'arcs de mig punt, de configuració típica de les edificacions civils valencianes dels segles XVII-XVIII. Els carreus només apareixen als arcs i cantons, i són de xicotetes dimensions.
Les façanes es caracteritzen per les arcuacions dels cossos alts i un tram més pròxim del baix, amb la resta de murs molt massissos, amb buits escassos i distribuïts de forma irregular. No queda cap vestigi del revestiment exterior.

L’origen del molí com a tal es remunta a l’època musulmana, i és molt probable que siga un dels molins que se citen al Llibre del Repartiment l'any 1249. El seu origen medieval està provat pels vestigis arqueològics recuperats (rajoles gòtiques i un fragment d’alt relleu principalment), així com per la documentació. En un plet de 1806 es fa referència a l'existència del molí l'any 1581, en aquells moments amb el nom de Molí d'Enmig.
Quant al nom de Molí de la Reixa, la primera referència correspon a l’any 1739, quan passa a ser propietat de la família Sancho (Arxiu Regne de València, Batllia, exp. 3852. Intendència), raó per la qual també es coneix com Molí de Sancho.
El molí feia ús de la força hidràulica de la Sèquia Mare que provenia de la Bassa de la Vila, depòsit d’aigua medieval excavat al vessant est de la muntanya d’El Carme que regulava l’abastiment d’aigua d’Onda, la seua horta i els seus molins, des de la font del Canyar, a uns 3 km de la població als peus del Montí (Serra d'Espadà) i sobre el riu Sec o Anna (conegut com Sonella al seu pas per Onda).
La restauració de la zona de moles, amb rehabilitació de les pedres moledores originals i incorporació de diversos elements, permet comprendre el funcionament del mecanisme del molí.

Col·lecció Museogràfica Municipal de Palentologia i Mineralogia

Submergeix-te en un viatge a través del temps i descobreix els éssers que van habitar el nostre planeta en temps arqueològics remots.
Els equinoderms formen la part més important de la col·lecció, amb representació d'espècimens de famílies i gèneres de tot el món.
Les comarques castellonenques allotgen una gran diversitat de paleohàbitats. El cretàcic i el miocè són els que més potència han desenvolupat.
Els contactes amb associacions i museus nacionals i internacionals, així com participacions en fires, permeten l’increment continu dels fons de la col·lecció.
Els minerals són substàncies pures que configuren les roques i que formen l’estructura de la Terra.
Cada mineral té unes propietats físiques i químiques que permeten diferenciar-lo de la resta.
El fet que l’home aprenguera a usar-los ha resultat transcendental per al desenvolupament de la humanitat.
L’associació municipal Amics de la Paleontologia i Mineralogia d’Onda, fundada l’any 2005, és l’encarregada de coordinar la col·lecció. A més, du a terme treballs d’investigació en paleohàbitats i de divulgació a col·legis, congressos i publicacions.

  • Comunitat Valenciana
  • Unió Europea