esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Web Content Display

OFICINA MUNICIPAL D'IMPULS A LA REHABILITACIÓ D'HABITATGES I EDIFICIS

INFORMACIÓ GENERAL

Aquesta oficina, integrada en l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització econòmica de l'Ajuntament, pretén assegurar la posada en marxa dels mecanismes normatius de control sobre la propietat immobiliària així com canalitzar, davant de la ciutadania, el sistema actual de subvencions i ajudes públiques a l'habitatge.

Per mitjà d'una atenció personal al ciutadà, s'oferixen els serveis següents:

 • Assessorament tècnic, visites tècniques
 • Informació de les ajudes en matèria d'habitatge
 • Seguiment de les obres derivades d'un Informe d'Avaluació de l'Edifici desfavorable.
 • Informar, si és el cas, dels habitatges incorporats al cens per a la promoció del mercat de lloguer.

 
Les seues línies d'actuació són bàsicament tres:

 1. Informació i assessorament d'ajudes estatals, autonòmiques i locals
 2. Gestió i tràmit d'ajudes locals per a la rehabilitació. 
 3. Gestió i control en la implantació de l'Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE)
 4. Creació del Registre Municipal d'edificis i habitatges

Contacte:
Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica (3a Planta de l'Ajuntament. El Pla, 1).
oficinarehabilitacion@onda.es


Atribucions específiques

1. Ajudes públiques per a la rehabilitació d'edificis i habitatges

 • Estatals:  (Informació)
  • Del Ministeri de Foment
  • De l'IDAE
 • Autonòmiques: (Informació))
  • De la Generalitat Valenciana
  • De l'IVACE (Pla Renove Calderes i Finestres)
 • Locals (Gestió i tramitació)
  • De rehabilitació d'habitatges i edificis
  • D'ajudes a la implantació de l'IEE


2. Informe d'Avaluació de les edificacions (IEE). (En procés tramitació)

 • Informació general de l'IEE
 • Creació Registre públic
  • Cens d'edificis i habitatges afectades per l'obligació de l'IEEE
  • Cens d'edificis i habitatges amb disposició d'IEE
   • Control d'habitatges i edificis amb informe desfavorable
   • Seguiment d'edificis i habitatges amb IEE (prescripció)
 • Supòsits d'obligatorietat (Taules amb informació i terminis)
 • Creació de documents i establiment del procediment per a la seua tramitació


3. Creació d'una bases de dades de sol·licitants d'habitatges amb protecció pública o per a lloguer

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio