esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha
Menu

Òrgans de govern

L'alcalde

Joaquín Alfredo Huguet Lecha

El Ple

El Ple està integrat pels 21 regidors de l'ajuntament d'Onda i està presidit per l'alcalde. Les seues funcions, entre altres, són les d'exercir el control i la fiscalització dels òrgans de govern i aprovar els pressupostos, ordenances i reglaments municipals. La seua composició actual és la següent:

 • PSOE (Partit Socialiste Obrer Espanyol)
  • Joaquín A. Huguet Lecha - Alcalde-president
  • Mª Carmen Aguilella García
  • Ángel Luis Badenas Donis
  • Encarna Ribes Rovira
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells
  • Silvia Cerdá Alfonso
  • Asensio José Blaya Martínez
  • Marta Piquer Martí
 • PP (Partit Popular)
  • Salvador Aguilella Ramos
  • Carmen Ballester Feliu
  • Mª Inmaculada Alós Canelles
  • David Ortells Sastre
  • Mª Dolores Feliu García
  • Ramón Joaquín Sebastián Nebot
  • Elena Albalat Aguilella
  • José Manuel Alfonso Broch
  • María Prades Álvarez
 • Compromís
  • Lluis Pastor Catalán
 • OSSP (Onda Sí Se Puede)
  • Manuel Miguel Escrig Azor
 • EU (Esquerra Unida)
  • Iván Tauste Ruiz
 • C's (Ciutadans)
  • Pascual Vicente Mundina Sol

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'acalde, col·labora de forma col·legiada en la funció d'adreça política que li correspon. Actualment està integrat per l'alcalde i 4 regidors.

Règim de sessions. Les reunions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren tots els divendres a les 9.00 hores, tret que aquest dia siga inhàbil i en este cas es traslladarà al següent dia hàbil a la mateixa hora.

Està integrada pels membres següents:

 • Alcalde
  • Joaquín A. Huguet Lecha
 • Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social 
  • Mª Carmen Aguilella García
 • Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Económica 
  • Ángel L. Badenas Donís
 • Tinent d'alcalde de l'Àrea de Servicis a la Ciutadania 
  • Encarna Ribes Rovira
 • Tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura i Dinamització Lingüística
  • Lluis Pastor Catalán

Tinents d'alcalde

Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia. Són lliurement designats i promoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

En la corporació actual els tinents d'alcalde són els següents:

 • Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social 
  • Mª Carmen Aguilella García
 • Tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Económica 
  • Ángel L. Badenas Donís
 • Tinent d'alcalde de l'Àrea de Servicis a la Ciutadania 
  • Encarna Ribes Rovira
 • Tinent d'alcalde de l'Area de Cultura i Dinamització Língüística
  • Lluis Pastor Catalán

Comissions Informatives

Les Comissions Informatives es reuneixen en sessió ordinària els dimarts de la setmana anterior al dia del Ple. Cas de no ser un dia hàbil s'ajornarà al següent dia hàbil.

L'horari de les comissions és el següent:

Administració, Servicis Municipals i Política Social i Especial de Comptes: a les 16.30 hores
Territori, Sostenibilitat i Dinamització Económica: a les 17.00 hores
Cultura i Servicis a la Ciutadania: a les 17.30 hores
 

Les Comissions Informatives permanents són 3 i estan formades pels membres següents:

 • Comissió d'Administració, Servicis Municipals i Política Social 
  •  Mª Carmen Aguilella García (PSOE - presidència)
  • Silvia Cerdá Alfonso (PSOE)
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells (PSOE)
  • Asensio José Blaya Martínez (PSOE)
  • Salvador Aguilella Ramos (PP)
  • Carmen Ballester Feliu (PP)
  • Inmaculada Alós Canelles (PP)
  • Ramón Joaquín Sebastián Nebot (PP)
  • María Prades Álvarez (PP)
  • Lluis Pastor Catalán (Compromís)
  • Manuel Miguel Escrig Azor (OSSP)
  • Iván Tauste Ruiz (EU)
  • Pascual Vicente Mundina Sol (Ciutadans)
 • Comissió de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Económica
  • Ángel Badenas Donís (PSOE - presidència)
  • Marta Piquer Martí (PSOE)
  • Silvia Cerdá Alfonso (PSOE)
  • Mª Carmen Aguilella García (PSOE)
  • Carmen Ballester Feliu (PP)
  • Ramón Joaquín Sebastián Nebot (PP)
  • David Ortells Sastre (PP)
  • Elena Albalat Aguilella (PP)
  • Mª Dolores Feliu García (PP)
  • Lluis Pastor Catalán (Compromís)
  • Manuel Miguel Escrig Azor (OSSP)
  • Iván Tauste Ruiz (EU)
  • Pascual Vicente Mundina Sol (Ciutadans)
 • Comissió de Cultura i Servicis a la Ciutadania 
  • Encarna Ribes Rovira (PSOE - presidència)
  • Marta Piquer Martí (PSOE)
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells (PSOE)
  • Asensio José Blaya Martínez (PSOE)
  • Inmaculada Alós Canelles (PP)
  • Mª Dolores Feliu García (PP)
  • Elena Albalat Aguilella (PP)
  • José Manuel Alfonso Broch (PP)
  • María Prades Álvarez (PP)
  • Lluis Pastor Catalán (Compromís)
  • Manuel Miguel Escrig Azor (OSSP)
  • Iván Tauste Ruiz (EU)
  • Pascual Vicente Mundina Sol (Ciutadans)

Altres òrgans

 • Consell de Policia
  • Mª Carmen Aguilella García (Presidència)
 • Consell Escolar Municipal
  • Encarna Ribes Rovira (Presidència)
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells (Representant) 
 • Consell d'Esports
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells (President) 
 • Consorci de Bombers
  • Ángel L. Badenas Donís (Representant) 
 • Comissió Paritària Laboral 
  • Mª Carmen Aguilella García (Presidència) 
 • Comissió Paritària Funcionaris
  • Mª Carmen Aguilella García (Presidència)
 • Mesa General de Negociació
  • Mª Carmen Aguilella García (Presidència)
  • Carmen Ballester Feliu (en representació PP)
  • Silvia Cerdá Alfonso (en representació PSOE)
  • Lluis Pastor Catalán (en representació Compromís)
  • Manuel Miguel Escrig Azor (en representació OSSP)
  • Iván Tauste Ruiz (en representació EU)
  • Pascual Vicente Mundina Sol (en representació Ciutadans)
 • Consell Local de Comerç
  • Ángel L. Badenas Donís (Presidència)
 • Consell de la Discapacitat
  • Mª Carmen Aguilella García
 • Consell de la Salut
  • Encarna Ribes Rovira
 • Consell d'Administració de Reciplasa
  •  Joaquín A. Huguet Lecha
 • Comissió municipal d'Escolarització
  • Encarna Ribes Rovira (Presidència)
 • Comissió de Coordinació i Estudi de l'Absentisme escolar municipal
  • Encarna Ribes Rovira (Presidència)
 • Consell Escolar col·legi Baltasar Rull
  • Encara Ribes Rovira
 • Consell Escolar col·legi Pío XII
  • Silvia Cerdá Alfonso
 • Consell Escolar IES Serra d'Espadà 
  • Mª Carmen Aguilella García
 • Consell Escolar Secció de l'IES Serra d'Espadà
  • Asensio José Blaya Martínez
 • Consell Escolar EPA l'Aladern 
  • Ángel L. Badenas Donís
 • Consell Escolar col·legi Miralcamp 
  • Marta Piquer Martí
 • Consell Escolar col·legi Mestre Caballero
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells
 • Consell Escolar Unió Musical Santa Cecília
  • Francisco Miguel Chalmeta Castells

 

Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio