esquina superior izquierda esquina superior derecha
esquina inferior izquierda esquina inferior derecha

Perfil del contractant 

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions provisionals i les definitives. 

Les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual municipal trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i les de prescripcions tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació. 

  1. Licitacions
  2. Adjudicacions definitives
  3. Devolucions de fiança
  4. Contractes menors
  5. Portal proveïdor

Informació per als usuaris

 

Execució de sentència

Expedient Objecte Estat Pliecs  Observacions
453/2013/16 Mantenimiento   Jardines AdjudicadoANULACIÓN DE ACTOS Y RETROACCIÓN DE ACTUACIONES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA 645/2017 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, DECLARADA FIRME, DICTADA EN P. ORDINARIO 00673-2014. INTERPUESTO POR PROJARDÍN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Accés | Avís legal | Protecció de dades | Accesibilitat
icono ministerio de industria, turismo y comercio icono ministerio de administraciones públicas icono ministerio de industria, turismo y comercio