Arxiu municipal

: 01/06/2021


Archivo

Arxiu municipal

c/ Sant Vicent, 8

Tel. 664 430 292

arxiu@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h; dimarts, de 16.30 a 19.00 h
Estiu: de dilluns a divendres,  de 9.00 a 13.00 h

¿Quina documentació podem consultar a l'Arxiu municipal?

1.- Els fons propis de l'Ajuntament

 • Pergamins: 

   Pergamino

  La documentació més antiga és un centenar de pergamins datats des del segle XIII. Es poden consultar tots mitjançant una còpia digitalitzada.

           
 • Actes del Ple municipal:  

   llibre de actes

   Es conserven les actes del Ple municipal des del segle XIX. Es poden consultar totes mitjançant una còpia digitalitzada.

                  
 • Documentació administrativa:

   

  La documentació administrativa que es conserva és la derivada de la mateixa activitat municipal. Quasi totes les sèries conservades són posteriors a la Guerra Civil.


2.- Fons de Falange Tradicionalista Española y de las JONS


3.-Fons de la Cámara Agraria d'Onda

4.- Fons de Radio Onda

           

5.- Fotografies aèries del terme

 imagen aérea

Tenim imatges aèries del terme dels anys 70 i també les còpies de les fotografies dels bombardejos de 1938 efectuats per la Aviazione Legionaria delle Baleari.

6- Microfilms referents a Onda del AHN (Archivo Histórico Nacional)

 microfilm

Es tracta de la còpia microfilmada dels documents referents a Onda que es troben en la secció de la "Guerra Civil-Castellón" del Archivo Histórico Nacional. Entre una altra documentació, es troba microfilmada la de Juventudes Socialistas Unificadas i de sindicats, com ara La Fortaleza, Sociedad de Carreteros de Onda o Sociedad femenina de UGT de Confección de Naranja.

Enllaços d'interés