Ciutat saludable

: 07/07/2021Ciudad saludable

Ciutat saludable

El Pla,1, 3r

Tel. 964 600 050 Ext. 1362

sanitat@onda.es


Horari:

Hivern: de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h; dimarts, de 16.30 a 19.00 h
Estiu:   de dilluns a divendres, de 9.00 a 13.00 h

Informació general


Centres de salut

Centre de Salut I
 • C/ Balmes s/n
 • Telèfon cita prèvia: 964 55 82 50
 • Especialitats i serveis: medicina general, Pediatria, Radiologia, matrona, extraccions per a analítiques, Odontologia, electrocardiogrames, assistència social.
 • Urgències: Centre de salut:  Tel. 964 55 82 55
 • Policia Local (ambulància)   Tel. 964 60 00 50
 • Policia Local (emergències) Tel: 092

 Centre Sanitari Integrat (CSI) II

 • C/Sicilia-cantó Alfons El Magnànim (al costat del col·legi Mestre Caballero i la plaça de les Tres Cultures)
 • Telèfon cita prèvia: 964 39 97 60
 • Urgències: 964 39 97 55

 Unió de Mutues

 • Av. País Valencià, 55
 • Telèfon: 964 60 22 12
 • Serveis: Tota classe d'assegurances mèdiques, revisions mèdiques, anàlisis clíniques, Radiologia, Traumatologia i Rehabilitació.
 • Activitats: Cursos i activitats de prevenció d'accidents en el treball.

Altres centres de salut

Hospital General de Castelló

 • Av. Benicàssim, s/n
 • Telèfon: 964 21 10 00

Hospital Provincial de Castelló

 • Av. Doctor Clará, 1
 • Telèfon: 964 35 97 00

Hospital La Magdalena de Castelló

 • Carretera Borriol, s/n
 • Telèfon: 964 73 00 00

Hospital de la Plana (Vila-real)

 • Carretera Burriana, s/n
 • Telèfon: 964 35 76 00 

 Proyecto Amigo (Rehabilitació drogodependències)

 • Avda. Enrique Gimeno, 44 (Castellón)
 • Telèfon: 964 20 52 55

Servei de Planificació Familiar Centre Carinyena (entresòl)

 • C/ Illes Columbretes, s/n (Vila-real)
 • Telèfons: 964 53 58 88 y 964 53 59 61

Unitat de Salut Mental Centre Carinyena

 • C/ Illes Columbretes, s/n (Vila-real)
 • Telèfon: 964 53 59 28

Centre operatiu d'emergències

Av. Constitució, 188 (cantó amb C/ Segorbe)
AV Protecció Civil d'Onda
tlf.: 964 77 11 64
Creu Roja Onda
tlf.: 964 60 45 10

Horari d'atenció al públic:

 • Creu Roja Joventut: dilluns, de 18.30 a 19.30 h
 • Teleassistència: dimarts, de 17.30 a 18.30 h.
 • Cooperació al desenvolupament: dimecres, de 19.00 a 20.30 h
 • Voluntariat: dijous, de 19.00 a 20.30 h
 • Formació: divendres, de 19.30 a 20.30 h

Cita prèvia centres de salut

Normativa aplicable i convenis


Projecte d'assistència en matèria de Salut Local


Porjecte.pdf (descarregar)

Enquestes en relació amb el consum de tabac i alcohol durant la pandèmia

 1. Estudi per a conéixer l'impacte que està tenint el confinament en el consum de tabac o altres formes de consum i en quina mesura han influït els problemes de salut de la població i el coronavirus
 2. Breu enquesta en l'àmbit europeu, dirigida a la població en general, per a estudiar les experiències personals i el consum d'alcohol durant la pandèmia actual de COVID-19

Campanyes


Territori cardioprotegit


La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Onda va aprovar en sessió ordinària del dia 11 d'agost de 2017, entre altres, l'acord d'acceptació de la subvenció i aprovació del Conveni singular de col·laboració relatiu a la cessió de l'ús de quatre desfibril·ladors externs semiautomàtics dins del programa "Província de Castellón: Territorio Cardioprotegido" (DESA).

Aquest acord es va donar després que l'Ajuntament d'Onda fera efectiu el procediment que s'hi va publicar en les bases de la convocatòria relativa a l'assignació de desfibril·ladors externs semiautomàtics a favor de les corporacions locals, en l'àmbit del programa "Província de Castellón: Territorio Cardioprotegido" al Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 11 de  maig de 2017 i l'extracte el dia 13 de maig de 2017.


Ubicació DESA

De conformitat amb el disposat en el Reial decret 365/2009, de 20 de març, pel qual s'estableixen les condicions i requisits mínims de seguretat i qualitat en la utilització de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, es preceptiu, per part de les entitats públiques o privades, així com pels particulars que procedisca, a la instal·lació de un DESA, que facen la notificació de l'esmentada circumstància a la autoritat sanitària de la comunitat autònoma, a l'objecte del registre del dispositiu.

L'Ajuntament d'Onda va dur a terme aquesta notificació a la conselleria respectiva el dia 27 de juny de 2018. Els DESA estan ubicats als següents edificis municipals:

Centre Municipal Direcció Coordenades geolocalització
Pavelló Víctor Cabedo Av. Catalunya, s/n 39.967778 -0.267084
Camp de futbol La Serratella C/ Torrechiva, s/n 39.968856 -0.267084
Camp l'Olímpic C/ Cirat, s/n 39.969083 -0.269535
Camp de futbol La Cossa C/ Sant Fermí, s/n 39.965884 -0.270496

Ciudat saludable


1.- Presentació RECS (Red Española de Ciudades Saludables)
El projecte de la Red Española de Ciudades Saludables naix el 1988 com una secció de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dins del projecte europeu de Ciutats saludables, emmarcat dins d’una iniciativa internacional, dirigida per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que té com a objectiu la salut i el desenvolupament sostenible, en l'àmbit local, segons l’estratègia «Salud para todos». El projecte busca millorar el benestar i l'entorn físic, mental i social de la ciutadania.

En aquest sentit el Ple de l’Ajuntament d’Onda, en sessió ordinària del dia 28 d’agost de 2012, va adoptar l’acord d’aprovar l’adhesió a la Red Española de Ciudades Saludables, constituïda com una secció de la Federación Española de Municipios y Provincias, que persegueix la promoció i protecció de la salut i el benestar dels ciutadans, en concordança amb els principis d’actuació de l’OMS.
A més, en la mateixa sessió del Ple, es va aprovar la constitució del Consell de la Salut d'Onda i l'aprovació dels seus estatuts, modificats per acord plenari el 10 de febrer de 2015.
Partint d’aquesta experiència i participació en la Red Española de Ciudades Saludables i d’acord amb els plantejaments de la Guia per a la implementació local de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció, aprovada pel Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 14 de gener de 2015, l’Ajuntament d’Onda fa efectiva la carta de compromís, el dia 17 de novembre de 2015, on es compromet a dur a terme la implementació local de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció.
Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 13 de juliol de 2016, va aprovar l’adhesió a l’Estrategia de promoción de la salud i prevención en el Sistema Nacional de Salud a més de facultar l’alcalde-president per a designar un/a coordinador/a per a la implementació local de l’estratègia, així com avançar en la constitució d’una mesa intersectorial en el municipi com a instrument de col·laboració, i facilitar a la població informació dels recursos comunitaris disponibles per a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que formen part de la comunitat.
Així mateix, el Consell de la Salut d'Onda -que té com a objecte  assessorar i participar en temes de salut que afecten al municipi, d’acord amb les competències que els articles 42.3 de la Llei 14/1986, general de sanitat, i 5 de la Llei 3/2003, d’ordenació sanitària de la Comunitat Valenciana, atorguen als municipis- en sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2017, va designar els membres que formaran part de la Mesa de coordinació intersectorial d'Onda per a la promoció de la salut (implementació de l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut) com instrument per a guanyar salut i concretar les accions de l'Estratègia per a la implementació local, i declara constituïda la Mesa de coordinació intersectorial d'Onda, de la qual formen part:
 • Presidència : Joaquin A. Huguet Lecha, alcalde de l'Ajuntament d'Onda
 • Vicepresidència: Encarna Ribes Rovira, tinent d'alcalde de l'Àrea de Promoció de la Cultura i Serveis a la Ciutadania
 • Secretaría tècnica: Remei Santos Artero, tècnica d'Educació i Normalització Lingüística
 • Igualtat i joventut: Caridad Isabel Àlvaro Martí, animadora sociocultural municipal
 • Urbanisme i Medi ambient: Salvador Forés Furió, arquitecte cap de l'Oficina Tècnica Municipal
 • Educació: Ana Victoria Franch Santos, directora de l'IES Serra d'Espadà
 • Sanitat: Javier Llopis Vicent,  coordinador mèdic del Centre de Salut Integrat II d'Onda
 • Serveis Socials: Rosana Navarro Olucha, psicòloga dels Serveis Socials municipals
 • Esports: Francisco Sala Gelardo, tècnic d'Esports municipal
 • Interior: Miguel Ángel Izquierdo Medrano, intendent principal de la Policia Local
Així mateix, el Consell de la Salut d'Onda, en sessió extraordinària de data 24 de març de 2017, informa favorablement l'esborrany del Reglament de la Mesa de coordinació intersectorial d'Onda per a la promoció de la salut (implementació de l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut), acord que s'eleva a l'aprovació pel Ple de l'Ajuntament.
Amb tot l’exposat, l’Ajuntament d’Onda, per a complir amb tots els compromisos de l’adhesió, segons  la Guia de la implementació i el seu cronograma, va fer la presentació pública de l’Estratègia de promoció de la salut i prevenció el dia 16 juny de 2017.
Així l’Ajuntament d’Onda rep del Ministeri de Sanitat el diploma de l’adhesió a l’Estrategia de promoción de la salud i prevención en el Sistema Nacional de Salud el dia 19 de juliol de 2017.
2.- IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana remet informació a l’Ajuntament d’Onda i proposa l’adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020: «Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques» de la Comunitat Valenciana, que persegueix millorar el nivell de salut i reduir les desigualtats en salut en la nostra societat, amb actuacions concretes des de l'administració i comptant amb la participació ciutadana.
Segons aquesta informació, el IV Pla de Salut 2016-2020 s'articula entorn de cinc línies estratègiques: la innovació i reorientació del sistema sanitari i la seua orientació cap a la cronicitat, la reducció de les desigualtats en salut, la cura de la salut en totes les etapes i en tots els entorns de la vida. Posa especial èmfasi a potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut i té entre els seus valors i principis fonamentals l'equitat, la coordinació i la participació ciutadana.
Les actuacions en l’àmbit local se centraran en:
 • accions formatives i de capacitació dels membres del grup impulsor del projecte
 • anàlisi de la situació de salut del municipi de forma participativa, incorporant els recursos locals que generen salut
 • desenvolupament de projectes orientats a promoure la salut en les diferents edats i en els diferents entorns de la vida de les persones en l'àmbit municipal

tenint en compte que per al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana l’àmbit local és un entorn essencial per a guanyar salut en el municipi i que els governs locals tenim una influència directa en la salut de la població, treballant conjuntament entre sectors i comptant amb la participació de la ciutadania.

A més, l’Ajuntament d’Onda considera que la salut dels ciutadans és de màxima importància i, per tant, l’adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana suposa potenciar aquells recursos comunitaris que generen salut. 
Continuant amb aquesta política, el Ple de l’Ajuntament d’Onda, en sessió ordinària de 13 de desembre de 2017, va aprovar l’adhesió al IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana: «Salut en totes les edats. Salut en totes les polítiques».

3.- Adhesió a la Declaració de Shanghai.
La FEMP va remetre a l’Ajuntament d’Onda informació referent al Congrés de RECS i la IV Jornada sobre la implementació local de l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el SNS, celebrat durant els dies 5 i 6 d’octubre de 2017 a Segòvia. En el marc d'aquest esdeveniment es va produir l'adhesió de la Red Española de Ciudades Saludables al consens de Shanghai sobre ciutats saludables.
En aquest sentit la FEMP, en la seua reunió del passat 31 d'octubre de 2017, ha acordat l'adhesió de la FEMP a la Declaració de Shanghai sobre Ciutats Saludables, que suposa el compromís dels governs locals espanyols amb la promoció de la salut i el desenvolupament urbà sostenible, i que el reconeixement que la salut i el benestar es troba en la base de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament i els objectius de desenvolupament sostenible. D'altra banda, insta a les entitats locals espanyoles a assumir els pronunciaments i compromisos que aquesta suposa i s'adhereix per acord plenari a aquesta Declaració.
Així mateix, l’Ajuntament d’Onda considera que tot el que es refereix a la salut dels ciutadans és de la màxima importància i que l’adhesió a la Declaració de Shanghai sobre Ciutats Saludables suposa la participació en un compromís dirigit a la protecció de la salut i el desenvolupament urbà sostenible.
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament d’Onda va aprovar, en sessió ordinària de 13 de desembre de 2017, la seua adhesió a la «Declaració de Shanghai sobre Ciutats Saludables», així com subscriure i assumir els pronunciaments i compromisos que suposa.