Oferta d'ocupació pública

: 30/07/2021

Oferta d'ocupació pública


Bases Generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Onda

Bases Generals per als processos selectius per estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Onda

Plantilla i RPT 2020

Retribucions

Modificació RPT 2021

Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2019

Oferta d'ocupació pública extraordinaria per a l'any 2020

Oferta d'ocupació pública ordinaria per a l'any 2021

Convocatòries


Sol·licitud general per convocatòries

Procés selectiu per a la provisió en propietat, per torn lliure i mobilitat, de tres places d'agent de la Policia Local d'Onda
(Presentació online https://seu.onda.es)

Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de projectes europeus i captació de fons

BASES PER A LA CONCESSIÓ, PER L'AJUNTAMENT D'ONDA, DE 25 BEQUES DE FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES A ESTUDIANTS 2021

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT DE 4 PLACES D'ADMINISTRATIU/IVA

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA D'EDUCACIÓ I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

BASES PER A LA CONCESSIÓ PER L'AJUNTAMENT D'ONDA DE CINC BEQUES DE FORMACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A DONES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 10 BEQUES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FISICA O SENSORIAL, PSIQUICA O MENTAL, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN SERVEIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ONDA

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL