Govern obert

Govern obert


El Govern Obert té com a objectiu que els ciutadans col·laboren en la creació i la millora dels serveis públics i en l'enfortiment de la transparència i la rendició de comptes.

El concepte de Govern Obert se sustenta en tres pilars bàsics: la transparència, la col·laboració i la participació.

Aquests principis es posen de manifest en diferents actuacions dutes a terme per l'actual equip de govern de l'Ajuntament d'Onda.

Aquest servei forma part de l'operació Govern Obert, Smart City i SIG de l'Objectiu Temàtic 2 del Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya i està cofinançada en un 50% per Fons Europeu de Desenvolupament Regional. FEDER, "Una manera de fer Europa"

 Participació

 

 Tranparencia